انتقاد شدید از حمله ترامپ به ارزیابی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران

۳ سال پیش
انتقاد شدید از حمله ترامپ به ارزیابی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران

پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا مقامات جامعه اطلاعاتی کشورش را ساده و منفعل توصیف کرد قانون گذاران و مقامات اطلاعاتی پیشین آمریکایی این اظهارات او را محکوم کردند.

منبع: ایسنا