غربال‌گری کاندیداهای دارویی ضدسرطان با حسگر زیستی شناساگر مرگ سلول

۳ سال پیش
غربال‌گری کاندیداهای دارویی ضدسرطان با حسگر زیستی شناساگر مرگ سلول

عضو هیات‌علمی گروه علوم‌زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان گفت: با تأیید فاز اول و دوم ساخت حسگرزیستی برای شناسایی مرگ سلول، امکان غربال‌گری همزمان کاندیداهای دارویی علیه سرطان در مقیاس بالا فراهم می‌شود.

منبع: ایسنا