دلیل تعطیلی بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

۳ سال پیش
دلیل تعطیلی بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

بخش روادید سفارت استرالیا در تهران به دلیل صدور روادید غیرقانونی، توسط دولت این کشور تعطیل شد.

منبع: اقتصاد آنلاین