دستگاه قضایی در کنار دولت در جنگ اقتصادی

۳ سال پیش
دستگاه قضایی در کنار دولت در جنگ اقتصادی

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی و ۳۵۰دادستان کل کشور در کنار دولت و با وحدت کامل در جنگ اقتصادی مقابل دشمن ایستاده‌اند و در زمینه تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها و ورود و خروج کالا فعالیت و نظارت می‌کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین