انتقاد سازمان ملل از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی

۳ سال پیش
انتقاد سازمان ملل از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی

نماینده ویژه سازمان ملل در امور فلسطین از جامعه جهانی خواست در برابر شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد.

منبع: ایسنا