ایران منتظر اقدامات عملی اروپا در رابطه با برجام است

۳ سال پیش
ایران منتظر اقدامات عملی اروپا در رابطه با برجام است

معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه برجام به خاطر سیاست های آمریکا در خطر است، گفت: انتظار اقدامات عملی از اروپا داریم.

منبع: اقتصاد آنلاین