انتقاد گوترش از تایید حکم حبس شیخ علی سلمان

۳ سال پیش
انتقاد گوترش از تایید حکم حبس شیخ علی سلمان

دبیرکل سازمان ملل از تایید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین انتقاد کرد.

منبع: ایسنا