دومین کنفرانس حکمرانی شریف ۱۳و۱۴بهمن ماه برگزار می‌شود/ هم‌اندیشی نخبگان و دولتمردان برای حل مشکلات

۳ سال پیش
دومین کنفرانس حکمرانی شریف ۱۳و۱۴بهمن ماه برگزار می‌شود/ هم‌اندیشی نخبگان و دولتمردان برای حل مشکلات

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی شریف در روزهای ۱۳و۱۴بهمن ماه خبر داد و گفت: مطالبه بلوغ یافته‌ای که از بستر همین همایش‌ها ساخته می‌شوند نیروها را وادار می‌کنند تا سیاست‌ها را پیاده سازی کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین