دولت ژاپن برای هک کاربران مجوز صادر کرد!

۳ سال پیش
دولت ژاپن برای هک کاربران مجوز صادر کرد!

به نظر می‌رسد که دولت ژاپن قانون جدیدی را مطرح و تصویب کرده که به واسطه آن می‌تواند به دستگاه‌های نا امن مبتنی بر اینترنت اشیا که توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد، نفوذ و دسترسی پیدا کند.

منبع: ایسنا