نماینده زرتشتیان: شورای فرهنگ عمومی به مناسبت‌های ایرانی توجه کند

۳ سال پیش
نماینده زرتشتیان: شورای فرهنگ عمومی به مناسبت‌های ایرانی توجه کند

نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار پیامی، جشن ملی سده را به همه ایرانیان شادباش گفت و از شورای فرهنگ عمومی خواست با توجه به قانون، نسبت به ثبت مناسبت‌های ایرانی در تقویم ایرانیان اقدام کند.

منبع: ایسنا