حقوق کارگران حداقل ۲۵درصد افزایش می‌یابد/ آسیب اقتصادی کارفرمایان کمتر از کارگران نیست

۳ سال پیش
حقوق کارگران حداقل ۲۵درصد افزایش می‌یابد/ آسیب اقتصادی کارفرمایان کمتر از کارگران نیست

هر ساله با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال کارگران در انتظار افزایش دستمزد سال آینده خود و نتیجه جلسات تعیین دستمزد می‌نشینند.

منبع: اقتصاد آنلاین