ناصری: بیشتر احزاب کشور کمتر از 5 هزار عضو دارند

۳ سال پیش
ناصری: بیشتر احزاب کشور کمتر از 5 هزار عضو دارند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه فقط چند حزب در سراسر کشور پنج هزار عضو دارند، گفت: جریان‌های سیاسی از فعالیت جبهه‌ای تجربه خوبی دارند؛ بنابراین ماهیت جبهه‌ای انتخابات ادامه می‌یابد.

منبع: ایسنا