دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس کویت

۳ سال پیش
دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس کویت

سفیر ایران در کویت، با رئیس مجلس این کشور عربی دیدار و رایزنی کرد.

منبع: ایسنا