خوش‌بینی حریری نسبت به تعیین تکلیف دولت لبنان طی روزهای آتی

۳ سال پیش
خوش‌بینی حریری نسبت به تعیین تکلیف دولت لبنان طی روزهای آتی

نخست‌وزیر مأمور به تشکیل دولت لبنان خوش‌بینی خود را نسبت به تشکیل دولت در آینده‌ای نزدیک ابراز کرد.

منبع: ایسنا