شرکت‌های دولتی برای اصلاح بودجه۹۷ به سامانه مراجعه کنند

۳ سال پیش
شرکت‌های دولتی برای اصلاح بودجه۹۷ به سامانه مراجعه کنند

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت در صورت نیاز به اصلاح بودجه امسال خود به سامانه جامع بودجه مراجعه کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین