هیچ وزیری حق به کارگیری بازنشستگان را ندارد

۳ سال پیش
هیچ وزیری حق به کارگیری بازنشستگان را ندارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ وزیری حق ندارد بازنشستگان را در معاونت‌های خود به کار گیرد، گفت: اگر وزیری این اقدام را انجام دهد، تخلف قانونی است و با او برخورد می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین