وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی

۳ سال پیش
وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی

بانک‌ها امروز تبدیل به کلاف سردرگم اقتصاد شده‌اند؛ از سویی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی هستند و از سویی بدهکاران بزرگ دولت و بانک مرکزی.

منبع: اقتصاد آنلاین