آیا سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برجام را نجات می‌دهد؟

۳ سال پیش
آیا سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برجام را نجات می‌دهد؟

یک روزنامه آلمانی در مطلبی به بررسی تاثیرات ساز و کار مالی جدید اروپا بر روند نجات برجام پرداخته و این سیستم را تنها یک ساز و کار سمبولیک نامید.

منبع: اقتصاد آنلاین