موافقت شورا با بخشودگی جرایم تردد کنندگان در محدوده طرح ترافیک/ اقدام غیرقانونی شهرداری در واگذاری بوستان ولایت

۳ سال پیش
موافقت شورا با بخشودگی جرایم تردد کنندگان در محدوده طرح ترافیک/ اقدام غیرقانونی شهرداری در واگذاری بوستان ولایت

اعضای شورای شهر تهران با بخشودگی جرایم ترددکنندگان در محدوده طرح ترافیک شهر تهران موافقت کردند.

منبع: اقتصاد آنلاین