جهانگیری: در کنار دولت سوریه خواهیم بود +فیلم

۳ سال پیش
جهانگیری: در کنار دولت سوریه خواهیم بود +فیلم

جهانگیری در سوریه: ما همانطور که در دوران مبارزه با تروریسم در کنار مردم و دولت سوریه بودیم در دوران بازسازی هم در کنار سوریه خواهیم بود.

منبع: اقتصاد آنلاین