بروجردی: سهم آمریکا در بروز مشکلات اقتصادی ایران حداکثر ۳۰ درصد است

۳ سال پیش
بروجردی: سهم آمریکا در بروز مشکلات اقتصادی ایران حداکثر ۳۰ درصد است

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: سهم آمریکا در بروز مشکلات و تحریم‌های اقتصادی کشورمان ۲۰ تا ۳۰ درصد است. دلیل بخش مهمی از تحریم‌های تحمیلی بر ملت، ضعف مدیریت هوشمندانه و تحریم‌های داخلی است.

منبع: ایسنا