ترامپ ۳۵ روز را بدون هیچ فایده‌ای تلف کرد

۳ سال پیش
ترامپ ۳۵ روز را بدون هیچ فایده‌ای تلف کرد

"حالا که همه چیز تمام شده باید بپرسیم تعطیلی دولت توسط ترامپ اصلاً به چه معنی بود؟ این یک اقدام مهیب، ظالمانه، غیرضروری، بیمار گونه و بی فایده بود. به هیچ‌کسی در این اقدام کمکی نشد و تمام افراد درگیر صدمه دیدند."

منبع: ایسنا