عراقچی: اروپا باید بین تعهدات و مزایای برجام توازن برقرار کند

۳ سال پیش
عراقچی: اروپا باید بین تعهدات و مزایای برجام توازن برقرار کند

عراقچی گفت: امیدواریم اتحادیه اروپا بتواند توازن از بین رفته بین تعهدات و مزایای ناشی از برجام را سریع تر بازگرداند؛ چرا که در غیر این صورت، دلیلی برای تداوم اجرای تعهدات از سوی ایران وجود نخواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین