انتقاد شدید رئیس‌جمهور اتریش از آمریکا

۳ سال پیش
انتقاد شدید رئیس‌جمهور اتریش از آمریکا

رئیس جمهور اتریش گفت: دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ مانند حکومت‌های استعمارگر سابق با اروپا رفتار می‌کند.

منبع: ایسنا