مذاکرات عراقچی با همتایان اتریشی خود

۳ سال پیش
مذاکرات عراقچی با همتایان اتریشی خود

دور جدید مذاکرات سیاسی معاونان ویران خارجه ایران و اتریش برگزار شد.

منبع: ایسنا