پایان تعطیلی ۳۵روزه دولت آمریکا

۳ سال پیش
پایان تعطیلی ۳۵روزه دولت آمریکا

دولت آمریکا روز دوشنبه پس از ۳۵ روز تعطیلی، بازگشایی و حدود ۸۰۰ هزار کارمند فدرال به کار بازگشتند.

منبع: اقتصاد آنلاین