قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اجرا شود

۳ سال پیش
قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اجرا شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اجرا شود اگر هم در زمینه اجرا مشکلی وجود دارد باید از ظرفیت نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ناظرین بهره برد ضمن اینکه این قانون همانند دیگر قوانین برای افراد جامعه و نهادها و سازمانها و ارگانهای مختلف لازم الاجراست.

منبع: اقتصاد آنلاین