درباره روابط شورای انقلاب و دولت موقت افسانه‌ها بیش از واقعیت مطرح شده‌اند

۳ سال پیش
درباره روابط شورای انقلاب و دولت موقت افسانه‌ها بیش از واقعیت مطرح شده‌اند

فرزند آیت الله بهشتی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که تاریخ‌های مستند و تحلیلی داشته باشیم و از فضای تاریخ شفاهی که به خودی خود کمترین اعتبار را دارد، فاصله بگیریم.

منبع: ایسنا