دلسردی کاندیداهای اتاق از ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی/ بی‌توجهی اتاق ایران به پیشنهادات اتاق‌های استانی

۳ سال پیش
دلسردی کاندیداهای اتاق از ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی/ بی‌توجهی اتاق ایران به پیشنهادات اتاق‌های استانی

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به احتمال زیاد در دوره بعدی وارد اتاق ایران نشوم چرا که از بی‌نتیجه ماندن جلسات اتاق دلسرد شده‌ام.

منبع: اقتصاد آنلاین