استعفا ظریف صحت دارد؟

۳ سال پیش
استعفا ظریف صحت دارد؟

محمد جواد ظریف ادعای برخی اخبار در مورد استعفای وی به دلیل فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام را تکذیب کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین