گزینه تصدی وزارت بهداشت به مجلس معرفی شد

۳ سال پیش
گزینه تصدی وزارت بهداشت به مجلس معرفی شد

سعید نمکی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به مجلس معرفی شد.

منبع: اقتصاد آنلاین