دستگاه قضا همچنان بر سر فیلتر تلگرام باقی است

۳ سال پیش
دستگاه قضا همچنان بر سر فیلتر تلگرام باقی است

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: پیام برخی ائمه‌جمعه برای رفع فیلتر تلگرام را دریافت کردیم اما دستگاه قضا همچنان بر سر نظر خود باقی است و ما تغییری در عقیده‌ی دستگاه قضایی نسبت به این مسئله نمی‌بینیم.

منبع: اقتصاد آنلاین