ایجاد امید در دل ملت ایران با معرفی دستاوردهای ارتش

۳ سال پیش
ایجاد امید در دل ملت ایران با معرفی دستاوردهای ارتش

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش گفت: با معرفی دستاوردهای ارتش در نمایشگاه سعی داریم امید را در دل ملت ایران ایجاد کنیم تا نسبت به آینده کشورشان خوشبین باشند.

منبع: ایسنا