اردن رسماً از سوریه برای شرکت در کنفرانس اتحادیه پارلمان عربی دعوت کرد

۳ سال پیش
اردن رسماً از سوریه برای شرکت در کنفرانس اتحادیه پارلمان عربی دعوت کرد

رئیس پارلمان اردن به صورت رسمی از همتای سوریه‌ای خود دعوت کرد که در کنفرانس اتحادیه پارلمان عربی شرکت کند.

منبع: ایسنا