تأکید رئیس شورای سوریه دموکراتیک بر تداوم حمایت آمریکا از کردها

۳ سال پیش
تأکید رئیس شورای سوریه دموکراتیک بر تداوم حمایت آمریکا از کردها

رئیس اجرایی شورای سوریه دموکراتیک در سخنانی بر تداوم حمایت آمریکا برای مقابله با داعش تأکید کرد.

منبع: ایسنا