جدال لفظی نمایندگان ایران، اسرائیل و سوریه در شورای امنیت

۳ سال پیش
جدال لفظی نمایندگان ایران، اسرائیل و سوریه در شورای امنیت

منبع: آپارات