مشاور امنیت ملی آمریکا دولت ونزوئلا را تهدید کرد

۳ سال پیش
مشاور امنیت ملی آمریکا دولت ونزوئلا را تهدید کرد

مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر دولت ونزوئلا را تهدید کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین