ترامپ سند جدید از تقلب در انتخابات رو کرد!

۳ سال پیش
ترامپ سند جدید از تقلب در انتخابات رو کرد!

رییس جمهور آمریکا در توییت خود نوشته: در کالیفرنیا تقلب در رای دهی یک حقیقت شایع است.

منبع: اقتصاد آنلاین