با رفتارهای خصمانه آمریکا روشنگرانه برخورد خواهد شد

۳ سال پیش
با رفتارهای خصمانه آمریکا روشنگرانه برخورد خواهد شد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه این کمیسیون قرار شد که به همه دستگاه ها توصیه شود که در چهل سالگی انقلاب اقدامات متقابل و روشنگرانه را در خصوص رفتارهای خصمانه آمریکا انجام دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین