فرد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل نکنیم

۳ سال پیش
فرد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل نکنیم

معاون وزیر تعاون، با تاکید بر حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار گفت: پرداخت تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که فرد بیکار به بیکار بدهکار تبدیل نشود.

منبع: ایسنا