تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه آتی کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود

۳ سال پیش
تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه آتی کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب دو تبصره ماده ۸ "طرح جامع جمعیت و خانواده" و تعیین تکلیف وظایف بانک‌های عامل و وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

منبع: ایسنا