برخورد روشنگرانه با رفتارهای خصمانه آمریکا خواهیم داشت

۳ سال پیش
برخورد روشنگرانه با رفتارهای خصمانه آمریکا خواهیم داشت

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه این کمیسیون قرار شد که به همه دستگاه ها توصیه شود که در چهل سالگی انقلاب اقدامات متقابل و روشنگرانه را در خصوص رفتارهای خصمانه آمریکا انجام دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین