ارائه گزارش منشاء بوی نامطبوع در شورا/ رد گزارش توسط شرکت فاضلاب

۳ سال پیش
ارائه گزارش منشاء بوی نامطبوع در شورا/ رد گزارش توسط شرکت فاضلاب

گزارش شهرداری در خصوص منشاء بوی نامطبوع پایتخت در نیمه دی ماه در کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بررسی شد که این گزارش توسط نمایندگان شرکت آب و فاضلاب رد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین