کمیسیون عمران در بودجه ۹۸ به طرح‌های بزرگراهی توجهی ویژه دارد

۳ سال پیش
کمیسیون عمران در بودجه ۹۸ به طرح‌های بزرگراهی توجهی ویژه دارد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: این کمیسیون در بودجه ۹۸ توجهی ویژه و جدی به تکمیل پروژه‌های ریلی و بزرگراهی کشور دارد.

منبع: ایسنا