تفریغ بودجه۹۶ به صورت الکترونیکی تقدیم مجلس شد

۳ سال پیش
تفریغ بودجه۹۶ به صورت الکترونیکی تقدیم مجلس شد

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، گفت: گزارش تفریغ بودجه برای نخستین بار در بستر سامانه نظارت الکترونیکی «سنا» به صورت تمام الکترونیک تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

منبع: اقتصاد آنلاین