پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران

۳ سال پیش
پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، با بیان اینکه هر کسب و کار با ۲ ریسک اقتصادی و سیاسی مواجه است، گفت: ریسک های اقتصادی از طریق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد و همه ریسک های سیاسی مرتبط با کسب و کارها در کشور نیز پوشش داده می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین