سیاست گذاری اجتماعی حک شده در سیاست گذاری اقتصادی است

۳ سال پیش
سیاست گذاری اجتماعی حک شده در سیاست گذاری اقتصادی است

نشست تخصصی مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با موضوع چالش‌های سیاست گذاری اجتماعی در ایران برگزار شد.

منبع: ایسنا