کارت عضویت؛ ابزار مهندسی انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی

۳ سال پیش
کارت عضویت؛ ابزار مهندسی انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی

یک عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کارت عضویت ابزار مهندسی انتخابات پارلمان بخش خصوصی است گفت: با توجه به اهمیت موضوع، دولت و مجلس شورای اسلامی نیز باید به این قضیه ورود کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین