اقتصاد آمریکا ۶میلیارد دلار به علت تعطیلی دولت ضرر کرد

۳ سال پیش
اقتصاد آمریکا ۶میلیارد دلار به علت تعطیلی دولت ضرر کرد

موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی آمریکا خبر داد که اقتصاد این کشور از تعطیلی دولت حداقل ۶ میلیارد دلار آسیب دیده است.

منبع: اقتصاد آنلاین