مکیده شدن گوشت‌های وارداتی توسط ارگان‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی!

۳ سال پیش
مکیده شدن گوشت‌های وارداتی توسط ارگان‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی!

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده کشور یکی از دلایل کم اثربودن واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار را مصرف بخش زیادی از آن توسط ارگان های بزرگ دولتی و نیمه دولتی دانست.

منبع: اقتصاد آنلاین